Laten we LOB veranderen in POWer.

LOB, een term die overal in het onderwijs als een soort onkruid uit de grond schiet. In een lesprogramma voor leerlingen, in presentaties voor ouders, in het taakbeleid voor mentoren… Helaas vaak alleen gericht op het werken naar een bepaald moment; de ‘keuze’. LOB betekent LoopbaanOrientatie en Begeleiding. Een rare term die langzamerhand niet meer de lading dekt. Het zou niet moeten gaan om dat specifieke keuzemoment maar om jezelf steeds beter te leren kennen. Om te ontdekken wat je kwaliteiten, je talenten, je drijfveren zijn. Hoe je steeds vaardiger wordt in het leren kiezen en beslissen. Hoe je steeds handiger wordt in het omgaan met de wereld om je heen en het aandurft om je zelf te laten zien in die wereld. LOB is POWer. Is Persoonlijke OntWikkeling. Dat is niet alleen met een profielkeuze of studiekeuze. POWer is je leven lang, iedere dag. En dan is een profielkeuze of een studiekeuze een momentopname, een pas op de plaats. Terugblikken en vooruitkijken. Maar wetende dat je altijd verder groeit en dat je door flexibel te (leren) zijn en je vaardigheden in te zetten, je ook op andere plekken terecht kunt komen. Omdat je het zelf kunt, omdat je het zelf wilt. Niet de ontwikkelingen volgen, maar jezelf ontwikkelen!

Bij Loopbaanoriëntatie gaat het erom dat leerlingen enerzijds hun eigen kwaliteiten, talenten, drijfveren en passies leren kennen en anderzijds de wereld van opleidingen en beroepen leren kennen. Zij leren om daarin een match te maken. Ze ontdekken op welke plek ze zich het meest thuis voelen en waar hun talenten het meest uit de verf komen.  Eigenlijk gaat het erom dat leerlingen zich voorbereiden op het managen van hun eigen leven. Kortom: zelfmanagement of persoonlijk leiderschap. Leerlingen leren om kapitein te worden op hun eigen levensboot. Is LOB daarmee niet de spil van het hele onderwijsproces en wellicht het onderliggende kerndoel van alle andere leerdoelen?

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Het voelt als ‘mijn missie’ om een wezenlijke bijdrage te leveren aan ‘de groei’ van jongeren. Dat ze de kans krijgen om zich te ontplooien, te ontwikkelen, trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen worden. Een (school)leven lang! Niet keuzes staan centraal, maar de jongere zelf. Je kunt dan denken aan een lessenserie voor ieder schooljaar (beginnen bij mavo, havo en vwo), aan een toolbox voor mentoren, korte filmpjes als een soort trigger, een presentatie voor ouders en scholen etc.

Vanuit mijn ervaring als decaan en ook een aantal jaren daarnaast mentor te zijn geweest, kan ik mentoren ondersteunen in het opzetten en/of uitvoeren van een LOB programma of onderdelen daarvan. Informeer naar de mogelijkheden en klik hier

Tip:

Guusje Slagter: “Hoe kan het dat iemand van volwassen leeftijd een keuze maakt die hij niet wilde maken? Ik geloof niet in ‘slechte’ keuzes, zolang ze maar vanuit je eigenheid ontstaan. Leer jezelf dus kennen met ongeremde nieuwsgierigheid. Daarom doe ik wat ik doe: mensen inzicht geven in wie ze zijn. Weten wat je wilt is weten wat er bij je past. Dit heb ik mogen vertellen in mijn Tedtalk: https://lnkd.in/dB8tB66